RIJDEN MET DRUGS OF ALCOHOL: NIET DOEN!

Het aantal verkeersongevallen waarbij drugs of alcohol een rol spelen, neemt sterkt toe. Je zou denken dat iedereen weet dat de combinatie van verkeer en verdovende middelen/ alcohol niet samengaat. Minder bekend zijn de gevolgen op het gebied van verzekeringen.

WA-autoverzekering verplicht
Elke auto die aan het verkeer deelneemt, dient minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid, WA, verzekerd te zijn. Als de bestuurder van de auto aansprakelijk is voor de schade die met de auto aan derden wordt toegebracht, dan vergoedt de WA-verzekering deze schade aan degene die de schade heeft geleden.

Er is geen WA-autoverzekering
Het kan zijn dat iemand met een auto aan het verkeer deelneemt zonder dat ten behoeve van deze auto een WA-autoverzekering is afgesloten. Word je door de politie aangehouden terwijl je in een onverzekerde auto rijdt, dan kan de politie hiervoor een boete van €650,- opleggen. Raakt de auto betrokken bij schade aan een derde waarvoor de bestuurder van de auto aansprakelijk is, dan zal deze derde schadeloosgesteld worden door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit Waarborgfonds verhaalt de uitgekeerde schade vervolgens op de bestuurder van de onverzekerde auto.

Bestuurder was onder invloed van alcohol of drugs
In bijna alle autoverzekeringen is bepaald dat de verzekering niet geldt wanneer de bestuurder tijdens het ongeval onder invloed van alcohol of drugs was. In een dergelijke situatie zal, bij aansprakelijkheid van de onder invloed zijnde bestuurder voor het ongeval, het Waarborgfonds Motorverkeer de schade aan de derde vergoeden. Vervolgens wordt ook deze schadevergoeding verhaald op de bestuurder van de auto.

Eigenaar laat ander die onder invloed was rijden.
Stel de auto is van Anton. De avond was gezellig en Anton weet dat hij te veel heeft gedronken om veilig te rijden. Hij vraagt Bart de auto te besturen. Maar Bart is ook onder invloed van alcohol. Bart veroorzaakt een ongeval waarbij derden schade lijden. Ook hier zal het Waarborgfonds Motorverkeer deze schade vergoeden. Maar het Waarborgfonds kan dan een vordering instellen zodat Bart het uitgekeerde schadebedrag aan het Waarborgfonds moet terugbetalen.

 Respect voor het leven
In dit artikel praten wij over geld en vergoedingen. Wanneer je slachtoffer wordt of een slachtoffer maakt in het verkeer gaat dit vele malen verder dan alleen geld. Levens worden in enkelen seconden verwoest en eindeloos verdriet ontstaat als gevolg van het onder invloed deelnemen aan het verkeer. Heb je een beetje respect voor het leven van anderen en van je zelf dan neem je niet deel aan het verkeer onder invloed van alcohol of drugs.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief