Op jezelf gaan wonen?

Sinds kort is er een handige tool beschikbaar waarmee jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen worden gestimuleerd om toch even na te denken over de consequenties voor hun financiele zekerheid. Deze online tool is te vinden op www.snelzekercheck.nl. Met deze tool beantwoordt de gebruiker per thema, bijvoorbeeld wonen of reizen, een aantal ja/nee vragen over zijn situatie. Per onderwerp worden vervolgens een aantal aandachtspunten gegeven.

Veel jongeren gaan ook voor kortere of langere tijd in het buitenland studeren. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de zorgverzekering. Wie als student naar het buitenland gaat, blijft meestal verzekerd op de Nederlandse basisverzekering. Maar dat ligt anders als er naast de studie ook gewerkt wordt of een bepaalde stage wordt gelopen. In dat geval vervalt de basisverzekering en moet het kind zelf een ziektekostenverzekering afsluiten voor zijn buitenlands verblijf. Voor kinderen die in het buitenland gaan studeren is een handige checklist beschikbaar: www.wilweg.nl/checklist

Bij gebruik van deze tool zal vaak blijken dat allerlei aanpassingen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld dat de verzekeringen van de ouders moeten worden aangepast om te voorkomen dat er dubbele premies worden betaald. Of dat bepaalde verzekeringen op naam van het kind moeten worden gezet. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Wij controleren welke aanpassingen wel en niet nodig zijn en zien erop toe dat de verschillende verzekeringsmaatschappijen dit goed uitvoeren.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief