Wie moet de schade betalen?

De buurvrouw haalt haar contactlens uit haar oog. Nadat zij de lens op haar vinger legt, valt deze op de grond. Vervolgens stapt de andere buurvrouw op de lens… Krak zei de lens. In dit artikel een interessante discussie wie de schade aan de lens in dit praktijkvoorbeeld moest dragen.

Soms komt u de bordjes met de tekst: ‘Breken is betalen’ nog wel eens tegen in de winkels. Dat is een vereenvoudigde vertaling van de rechtsregel dat wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een schade bij een ander, hij deze schade moet vergoeden.

Het belangrijke woordje van de rechtsregel is ‘aansprakelijk’. Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is.

Wil er sprake zijn van een ‘onrechtmatige daad’, dan moet er sprake zijn van gedrag waarvan de persoon die deze daad begaat, beseft dat de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van deze gedraging had moeten onthouden.

Bovenstaande kwestie is voorgelegd aan de geschillencommissie financiële dienstverlening. De commissie oordeelde in deze kwestie als volgt. De andere buurvrouw wist niet dat de lens op de grond lag en is per ongeluk op de contactlens gestapt. Hiervan kan deze buurvrouw geen verwijt worden gemaakt. Dit zou anders zijn, indien de buurvrouw had gewaarschuwd dat de lens gevallen was en had aangegeven dan de andere buurvrouw stil moest blijven staan totdat de lens was gevonden.

De geschillencommissie stelt dat de buurvrouw die op de lens stapte wel de schade had veroorzaakt, maar hiervoor niet aansprakelijk is. Haar aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren moest deze schade niet vergoeden.

Heeft u met een soortgelijk voorval en wenst u advies over de afhandeling van de schade? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief