Coronavirus

Het coronavirus slaat nu ook bij ons toe

In ons vorige nieuwsbericht over het coranavirus spitste de situatie zich vooral toe op het reizen naar China en de dekking die de reis- en annuleringsverzekering daarvoor biedt. Inmiddels is het virus helaas ook in Europa volop aanwezig en zelfs onze eigen (grens)regio moet het nu ontgelden…

Daarom hierbij een paar tips en antwoorden op vragen die wij van veel van onze klanten krijgen.

  • “Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?”

Wij zijn geen artsen, maar in het algemeen wordt het aanbevolen om zoveel mogelijk hygiëne in acht te nemen en grote mensenmassa’s in een besmettingsgebied te vermijden. Was uw handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Heeft u ziekteverschijnselen die op het corona-virus wijzen? Ga dan niet in de wachtkamer van uw huisarts zitten, maar neem telefonisch contact op.

Het Rijksinstituut voor voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een website met tips en aanbevelingen, vragen en antwoorden inzake het coronavirus:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

  • “Valt het coronavirus onder de dekking van mijn reisverzekering?”

Een verzekering dekt schade. Het coronavirus zelf is geen schade, maar een ziekte. Het genezen van een ziekte die u heeft, kan geld kosten (zorgkosten). Deze zorgkosten vallen – onder voorwaarden – onder uw zorgverzekering. Als u een reisverzekering met geneeskundige kosten heeft – wij adviseren dit altijd – dan vallen de kosten die buiten de zorgverzekering vallen vaak binnen de reisverzekering.

  • “Valt het coronavirus onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?”

Het coronavirus kan u ook geld kosten als u een reis naar een gebied waar het coronavirus heerst, moet annuleren. Veel mensen verwachten dat het annuleren van een reis naar een “corona-gebied” vanzelfsprekend onder de dekking van de annuleringsverzekering valt. Dit is echter niet zo: een uitbraak van ziekte in een bepaald gebied is geen gedekte gebeurtenis op een annuleringsverzekering, zoals bijvoorbeeld het afbranden van het hotel of ziekte of overlijden van een naast familielid. Dit staat los van het feit dat er een negatief reisadvies geldt voor een bepaalde regio. Als u uw reis moet of wil annuleren, neem dan altijd contact op met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt. In overleg kan de reis omgeboekt worden, of wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding van de annuleringskosten.

  • “Als ik mijn reis moet afbreken als ik het coranavirus krijg, valt dat onder de reisverzekering?”

Als u op reis bent en u moet uw reis afbreken vanwege het feit dat u zelf het corana-virus heeft, dan gelden de voorwaarden van uw reisverzekering zoals deze ook gelden voor alle andere ziektes die u kunnen overkomen. Heeft u zelf niet de ziekte, maar wel bijvoorbeeld extra kosten vanwege quarantaine, dan keert de reisverzekering in beginsel niet uit: het uitbreken van een virus is geen verzekerde gebeurtenis op een reisverzekering.

  • “Ik heb een bedrijf. Als mijn bedrijf tijdelijk dicht moet vanwege het coronavirus, valt dat onder de dekking van een verzekering?”

Nee. Een bedrijfsschadeverzekering dekt de kosten van bedrijfsstilstand ten gevolge van een gebeurtenis die op een brandverzekering gedekt is. Op een brandverzekering is bijvoorbeeld brand, waterschade en diefstal gedekt, maar geen virus-uitbraak.

Wél bestaat er een regeling voor deeltijd-WW welke bedrijven kunnen gebruiken om uitkeringen voor werknemers aan te vragen bij het UWV als deze vanwege minder werk en de daarop volgende werktijdverkorting thuis moeten blijven. Het UWV (voor de werkgever) en het FNV (voor de werknemer) kunnen u hierover en over andere gevolgen van het corona-virus informeren.

We realiseren ons dat er nog veel meer vragen zijn. We kunnen deze niet allemaal in dit bericht beantwoorden. Neemt u daarom vooral met ons contact op als u wil weten hoe het precies zit. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden, al weten wij natuurlijk ook niet wat de gevolgen van de corona-epidemie precies zullen zijn. De tijd zal het leren…

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief