Beperk de risico's van brand!

Op het eerste gezicht een fraai resultaat: het percentage woningen waarin op dit moment een rookmelder aanwezig is, bedraagt maar liefst 70%. Maar kijken we verder dan schrikken we. In slechts 35% van de woningen werkt de rookmelder én hangt deze op de juiste plek.

Bij brand komen de meeste mensen niet om door het vuur maar door de rook! Zeker wanneer de brand in de nachtelijke uren ontstaat. Goed werkende rookmelders met een luide geluidssignalering kunnen dan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Het risico van brand kan ook beperkt worden door elektrische apparatuur regelmatig stofvrij te maken. 40 procent van de jonge ouders maakt bijvoorbeeld het filter van de wasdroger niet na iedere wasbeurt schoon. Terwijl het in de top drie veroorzakers van woningbranden staat. Het verhoogde risico op brand komt door het feit dat jonge ouders vaker elektrische apparaten gebruiken met een hoog brandrisico, zoals dus die wasdroger. Daarnaast is er binnen een druk gezin minder tijd om na te denken over de risico’s op brand.

Doe bij het naar bed gaan de binnendeuren dicht. Ontstaat er toch brand dan vertraagt dit de verspreiding van de giftige rook. Wanneer er nog jonge kinderen in het gezin zijn, maak dan duidelijke afspraken welke ouder bij een calamiteit welk kind in veiligheid brengt.

  1. Voorkom brand. Maak apparatuur stofvrij;
  2. Zorg ervoor dat een brand snel kan worden opgemerkt. Plaats rookmelders die je ook bij gesloten deuren goed hoort;
  3. Blus een brand. Weet ook wanneer je een brand niet moet blussen, maar direct moet vluchten;
  4. Bespreek het risico op brand binnen het gezin. Spreek af wie welk kind in veiligheid brengt.

Wilt u meer tips hoe u de risico’s van brand kunt beperken? De brandweer heeft de volgende digitale brochure ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief