Volmachten Allianz & Nationale Nederlanden

Afgelopen najaar werden er twee nieuwe volmachten verleend aan ons volmachtbedrijf door Allianz en Nationale Nederlanden. Wat betekent dit voor u?

Wij treden op als verzekeringsadviseur en als gevolmachtigde voor diverse verzekeraars. Dat wil zeggen dat wij niet alleen verzekeringsadviseur zijn voor de verzekeringsproducten, maar ook dat wij polissen zelf mogen accepteren (goedkeuren) en opmaken (op papier zetten). Bovendien wikkelen wij de schades op deze polissen uit naam van en voor rekening van de volmachtgever af.

der Kinderen heeft al meer dan 30 jaar een volmacht van Aegon. Medio 2015 heeft Aegon aangegeven een andere koers te gaan varen en besloot te stoppen met volmachtverlening.

Dit noodzaakte ons tot het zoeken van overnemende verzekeraars voor de betreffende polissen waar Aegon risicodrager op was. U kunt zich voorstellen dat dat nogal wat hoofdbrekens gekost heeft…

vomachten

Gelukkig hebben we goede alternatieven gevonden bij andere verzekeraars. Zo hebben wij nieuwe volmachten gekregen van Allianz en Nationale-Nederlanden.

De lopende verzekeringen van Aegon-volmacht worden per vervaldatum omgezet naar deze nieuwe volmachten of naar onze reeds bestaande volmacht van Delta Lloyd. Als u verzekeringen heeft die in januari hun jaarlijkse vervaldatum hebben, dan heeft u daar al bericht van gehad. Anders krijgt u het nog voordat uw Aegon-polis aan de beurt komt.

Onze insteek is en blijft: de verzekering mag in principe voor u niet duurder en niet ongunstiger worden. In de meeste gevallen blijft het daar echter niet bij: het wordt veelal gunstiger voor u qua verzekeringsvoorwaarden en soms ook qua premie. Uiteraard kunnen zaken als indexeringen of verhogingen naar aanleiding van doorgegeven wijzigingen wel leiden tot een premieaanpassing.

Zo ziet u maar weer hoe een op het eerste gezicht nadelige gebeurtenis kan leiden tot een positieve uitkomst!

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief