Milieuschade

Het was landelijk nieuws dat Roermond eind 2014 kon missen als kiespijn: de grote brand waarbij asbest vrijkwam. In een deel van de stad werd een noodverordening van kracht, winkels in de binnenstad moesten hun deuren sluiten. En dat net voor de feestdagen, als veel winkeliers een belangrijk deel van hun omzet halen. In die gebeurtenis zit een belangrijke les voor elke ondernemer.

Toen het acute gevaar geweken was, doemde in Roermond de vraag op: wie moet opdraaien voor de kosten van de gigantische schoonmaakoperatie? Het antwoord op diezelfde vraag was in een ander geval heel duidelijk. Herinnert u zich Chemie-Pack nog? Het bedrijf in Moerdijk waarbij in 2011 door brand grote hoeveelheden chemische stoffen vrijkwamen waardoor lucht, grond en bodemwater verontreinigd raakten? De geschatte schade bedroeg daar ruim 70 miljoen euro. Chemie-Pack was verzekerd voor schade en aansprakelijkheid ten opzichte van derden, maar de verzekerde som van enkele miljoenen bleek onvoldoende. Chemie-Pack is inmiddels failliet.

Nalatig of niet, doet dat ertoe?

In het geval van Chemie-Pack oordeelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat het bedrijf in strijd met diverse vergunningen handelde, verboden werkzaamheden uitvoerde en onvoldoende maatregelen nam om de veiligheid te waarborgen. Eigen schuld, dikke bult dus, zou je kunnen zeggen. Of, wat zakelijker uitgedrukt: Chemie-Pack werd aansprakelijk gesteld voor milieuschade die door nalatigheid of opzet werd veroorzaakt. Schuldaansprakelijkheid heet dat. Maar volgens de Europese richtlijn Environmental Liabilty Directive houdt het daarbij niet op: bedrijven kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade waarbij geen sprake is van fouten of nalatigheid van de ondernemer. Risicoaansprakelijkheid heet dat. Die aansprakelijkheid treedt op als er een oorzakelijk verband is tussen de milieuschade en de bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan afvalbeheer, lozingen en het vervoer van gevaarlijk stoffen.

Enorme bedragen

Gezien de enorme bedragen waarover het bij Chemie-Pack en ongetwijfeld ook in Roermond gaat, is het van groot belang dat ondernemers zich bewust zijn van de risico’s die ze mogelijk lopen. Een Milieuschadeverzekering kan daarbij voorkomen dat uw onderneming – ook als u zeer zorgvuldig werkt – hetzelfde overkomt als Chemie-Pack: einde bedrijf.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief