Veel gestelde vragen over COVID-19

Particulier

 • Mijn rijbewijs verloopt en ik kan mij niet laten keuren vanwege de coronacrisis. Hierdoor kan ik geen nieuw rijbewijs aanvragen. Mag ik dan nog autorijden en ben ik dan nog verzekerd?

De overheid heeft hiervoor speciaal een wetsaanpassing doorgevoerd waardoor verlopen rijbewijzen langer geldig blijven. Dit omdat door COVID-19 het verlengen van rijbewijzen en het uitvoeren van keuringen en inspecties niet altijd mogelijk zijn. Als rijbewijzen verlopen zijn tussen 1 februari en 1 december dan blijven ze tot negen maanden na de vervaldatum geldig. U blijft gewoon verzekerd als het rijbewijs in die periode is verlopen, maar als het mogelijk is moet u het rijbewijs wel verlengen en daar vooral ook niet mee wachten.

 • Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen als gevolg van het wegvallen van inkomsten door het coronavirus…

Wij zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Mensen die een hypotheek hebben en door wegvallende inkomsten in de problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun hypotheekverstrekker, liefst nog voordat betalingsproblemen ontstaan. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden.

 • Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van opeenhoping van schade-uitkeringen enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen en zouden ze de benadeelden die zich het laatst melden “nee” moeten verkopen omdat het beschikbare geld op is. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

 • Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

 • Ik kan de premie niet meer betalen. Mag ik de premie opschorten of uitstellen zonder verzekeringsdekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?

Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij u in dat geval vooral contact op te nemen met ons om te informeren naar de mogelijkheden. Wij komen u waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met u naar een oplossing.

 • Ik heb een vakantie geboekt naar een bestemming met een oranje reisadvies. Dit reisadvies is op basis van de oplopende besmettingen in Nederland afgegeven. In het “oranje gebied” in het buitenland is het risico op besmetting niet hoger dan in Nederland. Ben ik verzekerd wanneer ik toch naar deze oranje bestemming afreis?

Voor niet corona-gerelateerde risico’s bent u niet altijd verzekerd op deze bestemming. Het is verstandig om dit vooraf bij ons na te gaan. Het verschilt namelijk per verzekeraar of u wel of niet verzekerd bent. Voor corona-gerelateerde risico’s geldt die dekking doorgaans niet op de reisverzekering, omdat u zich dan in een oranje gebied begeeft. Via uw zorgverzekering bent u verzekerd tot het Nederlandse tarief. Bij twijfel: neem altijd met ons contact op.

 • Ik weet nog niet zeker of mijn reis doorgaat. Kan ik mijn reis annuleren?

U heeft altijd het recht de reis te annuleren, maar als u zelf de reis annuleert omdat u niet wil gaan, bent u gehouden om de reissom te betalen die u op dat moment verschuldigd bent. U krijgt dan geen geld terug en als u al een restreissom verschuldigd bent dan blijft u ook verplicht om deze te voldoen.

De kosten blijven voor uw eigen rekening. Doorgaans is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u zelf annuleert, omdat u de reis liever niet meer maakt.

 • De reisorganisator zegt dat de reis gewoon doorgaat, maar ik zou er liever niet meer naartoe gaan. Kan ik mijn reis annuleren?

Als de reisorganisator de reis kan uitvoeren dan heeft hij aan zijn leveringsplicht voldaan. U kunt uiteraard zelf annuleren, maar u bent dan verplicht om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen – dus te betalen. De kosten blijven voor eigen rekening. Er is geen dekking als het niet gaan een eigen keuze is.

 • Ik heb een doorlopende reisverzekering met werelddekking. Gezien de COVID-19 crisis weet ik vrij zeker dat ik dit jaar niet meer op vakantie ga. Heb ik recht op compensatie voor de betaalde premie of mag ik mijn verzekering opschorten?

De doorlopende reisverzekering is ingegaan op het moment dat u hem afsloot. U heeft al voor een bepaalde periode premie betaald. Ondanks dat u de komende periode niet naar het buitenland mag reizen heeft u geen recht op compensatie voor de betaalde premie, ook kan een reisverzekering niet opgeschort worden. Het staat u uiteraard wel vrij deze op te zeggen. Zoals bij alle particuliere schadeverzekeringen, geldt ook hier dat de verzekering een jaar moet hebben gelopen, waarna de reisverzekering dagelijks opzegbaar is, met een opzegtermijn van 1 maand. U kunt  – na het eerste jaar – ook eenvoudig het dekkingsgebied aanpassen, bijvoorbeeld van ‘wereld’ naar ‘Europa’ omdat u binnen Europa blijft.

 • Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?

Nee. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Zakelijk

 • Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?

Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling.

 • Ik ben horecaondernemer en bekijk de mogelijkheden om tijdelijk over te schakelen op bezorg- en/of afhaalmaaltijden. Hoe gaan verzekeraars om met de dekking op de autoverzekering en met de hoedanigheidsomschrijvingen op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen?

Voor de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geldt dat verzekeraars het afhalen van maaltijden ofwel al standaard in de hoedanigheidsomschrijving hebben vervat of dit als meeverzekerd zullen beschouwen. Bij bezorgen ligt het wat genuanceerder, omdat risico op het veroorzaken van schade aan derden of hun spullen in geval van bezorgen groter is. Verzekeraars kunnen hier voor wat betreft de dekking op de AVB dan ook verschillend mee omgaan. Wij adviseren u om eerst contact ons op te nemen alvorens u tot bezorgen overgaat.

 • Mag ik een afscherming aanbrengen in mijn voertuig en aan welke eisen moet dit voldoen?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat afschermingen in personenwagens en lichte bedrijfswagens aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen. Zo is afscherming tussen de bestuurder en de passagier voorin niet toegestaan. Afscherming tussen de voor- en achterstoelen mag alleen als het voldoet aan de door de RDW gestelde eisen. Deze eisen zijn te vinden op de website van de RDW. Als u nu al afscherming in het voertuig heeft geplaatst, adviseren wij u om contact met ons op te nemen of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.

 • Hoe zit het met de verzekering van auto’s en andere voertuigen die restaurants en winkels nu gebruiken om maaltijden/ingrediënten te bezorgen?

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op ons.

Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik namelijk uit. Als u deze voertuigen toch wilt inzetten, neem dan ook vooraf contact met ons op.

 • Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?

Dat hangt af van de polisvoorwaarden van de betreffende verzekering en van de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Als verzekeringnemer moet u proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Dus het “op goed geluk” organiseren van evenementen kan u zelf geld gaan kosten en kan betekenen dat er geen verzekeringsdekking is. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken.

 • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 • Mijn medewerker is niet ziek, maar zijn/haar partner of kind is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.

 • Ik ben zzp’er, in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert immers alleen ziekte en niet alle andere redenen waarom iemand niet zou kunnen werken.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief